O škole

V našej inštitúcii prebieha výchova a vzdelávanie žiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia vo veku 6 až 16 rokov. Výchova a vzdelávanie žiakov v našej škole sa uskutočňuje od prvého ročníka až po deviaty. V závislosti od ročníkov vyučovanie prebieha v rozsahu 4 až 6 hodín denne. Najvyšší počet žiakov v triedach podľa rôznych ročníkov nesmie presiahnuť 8 až 12 žiakov. K dispozícii máme 17 učební, okrem klasických tried máme školskú dielňu, cvičnú kuchynku a učebňu informatiky. O nerušený chod vyučovania sa stará 22 pedagógov (špeciálnych pedag´gov) vrátane riaditeľa školy a 2 zástupcov. Prevažné množstvo učiteľov má špeciálnopedagogické vzdelanie, niektorí si rozširujú pedagogické vzdelanie 2. stupňa o špeciálnopedagogické vzdelanie.
Prezentácia školy

Naša škola


História
Mauris venenatis nunc vestibulum felis porttitor sagittis. Donec nec arcu tempus dui pretium varius et...


Súčastnosť
Fringilla commodo adipiscing quis dolor. Nam at turpis augue, ac porta turpis. Nunc sodales lacus eu urna...

Zamestnanci a triedy

 • Zamestnanci
  Vedenie školy
  Misák Zoltán, Mgr. - riaditeľ školy
  Veronika Bozsaki, PaedDr. - zást. riaditeľa
  Marázová Katarína, Mgr. - zást. riaditeľa
  Zodpovedné osoby podľa GDPR
  Mária Hanková
  Ing. Anabela Majerčíková
  Mgr. Aurel Zsittnyan

 • Triedy
  Hurbanovo:
  1.-4. ročník
  Mgr. László Csobonyei
  Mgr. Dragonová Katarína
  Mgr. Némethová Mária
  Mgr. Laczkó Anikó, mat. dov.
  PaedDr. Sylvia Bathóová
  Mgr. Barbora Noskai Cziborová
  5.-9. ročník
  PaedDr. Dragon Ladislav
  Mgr. Ladislav Dragon
  Mgr. Zsittnyan Kristina
  Mgr. Zsittnyan Aurél
  Mgr. Matovič-Misák Judit
  Ing. Roman Bartoš
  Nesvady:
  1.-4. ročník
  Csókás Margit
  Mgr. Tímea Marikovec
  Mgr. Zuzana Ádámková
  5.-9. ročník
  Mgr. Pásztoová Katarína
  Mgr. Zsittnyan Peter
  Mgr. Csudai Mária
  Marcelová:
  1.-4. ročník
  Mgr. Zsittnyan Aurel, st.
  5.-9. ročník
  Mgr. Tímea Horváthová
  variant "B"
  Hurbanovo:
  Turančíková Katarína
  Nesvady: